Stap 1
Vrijblijvend ori๋nterend onderhoud
Stap 2
Ontwerpplan en gespecificeerde offerte
Stap 3
Totaalplan versus uitgangspunten
Stap 4
Start project
Stap 5
Onderhoud
ProfSigns werkt volgens een 5-stappenplan, waardoor alle aspecten die noodzakelijk zijn voor een optimaal te realiseren project, volledig worden behandeld en uitgevoerd.
Stap 1: Vrijblijvend ori๋nterend onderhoud
Op uw verzoek komen wij graag vrijblijvend bij u op bezoek om in een ori๋nterend onderhoud van gedachten te wisselen en u van een vakkundig advies te voorzien op het gebied van techniek en vormgeving. Het per direct voorleggen van handschetsen is hierin een belangrijk onderdeel teneinde een basis ideevorm te bepalen.
 
Stap 2: Ontwerpplan en gespecificeerde offerte
Na het ori๋nterend onderhoud zullen de gedachtegangen en de eventuele handschetsen worden vertaald in realistische ontwerpplannen door middel van computermanipulaties of artist impressions, vergezeld van een heldere, voor u op maat gemaakte gespecificeerde offerte.
 
Stap 3: Totaalplan versus uitgangspunten
U bekijkt voor uzelf of de totaalplannen aansluiten op hetgeen door u als uitgangspunt werd gesteld, waarbij nog alle opties kunnen worden besproken en/of worden bijgesteld.
 
Stap 4: Start project
Indien de plannen u zodanig aanspreken dat tot opdracht wordt overgegaan, neemt ProfSigns vanaf dat moment alle taken op zich om tot het eindresultaat te komen dat vooraf met u is afgesproken:
  1. ProfSigns neemt contact op met uw reclamebureau voor de exacte typografie en kleuren.
  2. ProfSigns vraagt vergunning aan bij de locale overheid.
  3. ProfSigns neemt zelf het initiatief om bouwkundige zaken met alle betrokken partijen af te stemmen.
  4. ProfSigns zal ten alle tijden v๓๓r aanvang van de productie een technische survey op de betreffende locatie uitvoeren waardoor mogelijke misverstanden worden uitgesloten.

Kort gezegd, het enige dat voor u nog rest is de productvormen die met de hoogst mogelijke zorg en aandacht door ProfSigns voor u zijn gefabriceerd en geplaatst, in volle glorie te aanschouwen.

Stap 5: Onderhoud
Natuurlijk is het zo dat uw (licht)reclameproducten onderhevig zijn aan de diverse weersgesteldheden. Afhankelijk van de locatie en de productvorm is een grondig onderhoud ้้n of meerdere keren per jaar absoluut noodzakelijk. Hierbij wordt de installatie zowel inwendig als uitwendig schoongemaakt en geconditioneerd en worden alle (elektro)technische aspecten gecontroleerd. ProfSigns biedt u na oplevering van ieder project een op een maat afgestemd onderhoudsplan aan dat omgezet kan worden in een meerjarencontract, dat u jarenlang verzekert van een optimaal functionerende installatie.